TECHNICKÁ DATA

Tabulka uvádí důležité technické parametry desek FORESCOLOR pro jednotlivé tloušťky.