Test dosiek FORESCOLOR

Sivú 19 mm i zelenú 5 mm dosku sme vŕtali 30 mm vrtákom, rezali pod uhlom a frézovali sme oblinu na hrane dosky. Hrany na vŕtaných otvoroch sa neštiepali, rez je čistý a doska vyzerá byť ešte hustejšia ako je klasická hnedá MDF. Rezanie bez predrezu i s predrezom, kolmo alebo pod uhlom je čisté, hrana nie je vystrapkaná. Frézovanie obliny je veľmi pekné, i tu vidno, že doska je dostatočne hustá a oblina vyzerá veľmi dobre.

Brúsenie hrán i plochy dosky je ľahké, otlačky prstov, ktoré sú obykle problém pri manipulácii so surovou MDF tu neboli až tak viditelné a ak boli, ľahko to šlo vybrúsiť. Farebné štvorce, sivá doska i zelená vŕtaná doska sú 1x natreté olejom Nordsjo. Tým istým olejom som 1x neolejoval hnedú prefarbenú 5 mm MDF a podrobil som ju testu s vodou.

Rovnako mám dojem, že dosky lepšie znášajú kvapky vody i namočenie do vody na niekoľko hodín. Tenká MDF doska mala byť podľa môjho odhadu po dvoch dňoch zničená a ako vidno je iba mierne hrubšia a po vyschnutí bola rovnako tuhá a nezmenila farbu.

Rez pod uhlom

Vyfrézovaná oblina

Zavŕtané otvory

Pred testom s vodou bola na dosky aplikovaná jedna vrstva náteru

Test s vodou - po 1 hodine

Test s vodou - po 3 hodinách

Test s vodou - po 48 hodinách